تقصیر مصدق بود!!!!

:: تقصیر مصدق بود!!!!

کاش هیچ وقت نفت و گاز نداشتیم. اونوقت مجبور بودیم نگرشمون رو تغییر بدیم و بشیم کشور توسعه یافته!!! لعنت به نفت و گاز.... اگر ما توی ایران نفت و گاز نداشتیم مجبور بودیم بیشتر قدر مغزهای مهاجر رو بدونیم... بین کارکنان جوششی و کوششی فرق بذاریم و دولت رو کوچیک تر کنیم... هیچ وقت هم دشمن طمع نمی کرد بهمون چپ نگاه کنه... چون منابع زیرزمینی نداشتیم... آخ چه رویایی!!!

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.تقصیر مصدق بود!!!!
برچسب ها : نداشتیم ,مجبور بودیم

بانک مسکن برگزار می کند:

:: بانک مسکن برگزار می کند:

"جشنواره وبلاگ ها و رسانه های اجتماعی بانکی" با هدف تبیین اهمیت و کارکردهای وبلاگ ها و رسانه های اجتماعی در حوزه بانکی ایران و تشویق جامعه بانکی ایران به تعامل در محیط آنلاین و کسب مهارت های دیجیتالی و  آموزش و بهره برداری عمومی از خدمات بانکداری الکترونیک برگزار می شود. ستاد اجرایی این جشنواره در روابط عمومی بانک مسکن مستقر بوده و فرآیندهای اجرایی جشنواره با نظارت روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و پیگیری امور جشنواره در راستای ترویج روابط عمومی الکترونیک در بانک ها درچارچوب اهداف تعیین شده دنبال می شود.

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.بانک مسکن برگزار می کند:
برچسب ها : بانک ,جشنواره ,عمومی ,بانکی ,روابط ,روابط عمومی ,بانک مسکن ,عمومی بانک ,بانکی ایران

یک ایده برای فروش...

:: یک ایده برای فروش...

ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻼ ﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻔﺮﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ. ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻬ هر ﺯﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻔﺮﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﮑﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻣﻼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺶ ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﻮﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮔﻨﮓ ﻭ ﮔﯿﺞ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﻣﻼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ صیغه ﺍﯼ ﺍﺳﺖ! ﺁﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺩﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﺁﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﭘﻮﻝ ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﻬﺎﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!!!

پ.ن: چند وقت پیش دلم می خواست به شکل رایگان یک ایده رو در اختیار مدیران قرار بدم.. کسی حاضر نشد حتی به موضوع گوش کنه. الآن می خوام این ایده رو در اختیار کسی قرار بدم که هزینه ش رو پرداخت کنه. اولویت هم با مدیران عالی سیستم بانکیه. یک ایده برای فروش؛ تحول تضمینی سازمان در 275 روز.

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.یک ایده برای فروش...
برچسب ها : ایده ,ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ,ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ,ﺍﻫﺎﻟﯽ ,ایده برای ,ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ

تأثیر نظام پیشنهادها بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی

:: تأثیر نظام پیشنهادها بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی

موفقیت همه سازمانها من جمله بانکها بستگی به سه عامل سرمایه، تکنولوژی و نیروی انسانی دارد که نیروی انسانی عامل تعیین کننده در بازار رقابتی سازمانها به عنوان مزیت رقابتی و اصلی ترین سرمایه سازمان مطرح شده است. امروزه سازمان‌ها به دنبال استفاده حداکثری از سرمایه‌های انسانی خود هستند در واقع این استفاده حداکثری به معنای آن است که سرمایه انسانی در سازمان مشارکت کامل داشته باشد و بتواند با عملکرد فردی خود و نظرات خود، مشکلات و مسائلی که سازمان‌ها را درگیر خود کرده است، حل نمایند(سلاجقه و هنرآموز،1389). در واقع توسعه نیروی کار دانشی منجر به آن شده است که مدیران سازمان‌ها علاقمند به استفاده از سیستم‌ها و سبک‌های مشارکتی در سازمان‌های امروزی شوند(ماندورا،2008). از طرفی کيفيت زندگي کاري (Quality of Work Life=QWL) نوع نگرش افراد نسبت به شغل خود را نشان می‌دهد. يعني اين که تا چه ميزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسي، کار جالب و فرصت‌‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري (مادّي و معنوي) در محيط کار، توسط مديران براي کارکنان فراهم شده است. به دليل عدم شناخت مديران سازمان از کيفيت زندگي کاري، اين مقوله، تناسب و اندازه‌هاي واقعي خود را در سازمان‌ها از دست داده است. کيفيت زندگي کاري يا کيفيت نظام کار يکي از جالب‌ترين روش‌هاي ايجاد انگيزش و راهگشاي مهم در طراحي و غني سازي شغل کارکنان است که ريشه در نگرش کارکنان و مديران به مقوله انگيزش دارد. هنگامی که سازمانی به کارکنان خود اجازه نظر و بحث نمی‌دهد یا بحث و نظرات کارکنان برای آن فاقد ارزش باشد، نمی‌توان این انتظار را داشت که نیروی انسانی در جهت رفع نیازهای مشتریان خود قدم بردارد. کارکنان سازمان باید احساس کنند مشارکت در کار موجب بهبود کیفیت زندگی کاری آنها می‌شود، اگر قدردانی مناسب و به هنگام در مقابل مشارکت فعالانه در سازمان صورت گیرد و کارکنان احساس کنند در تصمیم‌گیری‌های سازمان می‌توانند نقش مهمی داشته باشند، به‌طور یقین کمیت و کیفیت مشارکت آنها بهبود قابل‌توجهی خواهد داشت. پس می‌توان مسئله اصلی این پژوهش را این دانست که استقرار نظام پیشنهادها به معنی بهبود مشارکت کارکنان و انگیزه کارکنان خواهد بود و در صورتی که این سیستم در سازمان‌های امروزی و بالاخص سازمان‌های مالی تأمین نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که نیروی انسانی برای تأمین نیازهای مشتریان و سازمان از خود اقدامی نشان دهد؛ که این عامل می‌تواند در ارائه خدمات و نحوه عملکرد بانک ملی تأثیرگذار باشد. در انتها با این سئوال رو به رو هستیم که آیا استقرار نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی بر کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی تأثیرگذار است؟

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود فرمایید.

پ.ن: این مقاله در دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها ارائه شده است.

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.تأثیر نظام پیشنهادها بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی
برچسب ها : کارکنان ,سازمان ,انسانی ,نظام ,نیروی ,مشارکت ,نیروی انسانی ,نظام پیشنهادها ,زندگی کاری ,کيفيت زندگي ,کیفیت زندگی

9 رفتار ناپسند مدیران که باعث استعفای کارمندان خوب می شود

:: 9 رفتار ناپسند مدیران که باعث استعفای کارمندان خوب می شود

حتما شما نیز شنیده اید که مدیری از استعفای یکی از کارمندان خوب گلایه دارد و این مساله باعث شگفتی تان شده است؛ ولی باید به آنها نیز حق داد که این چنین شاکی باشند، زیرا رفتن افراد خوب از شرکت پدیده ای مخرّب و پرهزینه است.اغلب مدیران، مشکلات گردش مالی شرکتشان را به گردن زمین و آسمان می اندازند در حالی که عامل اصلی در بروز این مسئله را فراموش می کنند؛ اینکه همواره افراد مدیران خود را ترک می کنند نه شغلشان را!
قسمت تلخ ماجرا این است که به راحتی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد. همه آنچه که مدیران باید برای حفظ نیروهای متعهد و کارآزموده خود داشته باشند، پیدا کردن دیدگاهی جدید و تلاش و همتی مضاعف برای حمایت از آنان است. امروز شما را با 9 رفتار نامطلوب آشنا خواهیم کرد که مدیران انجام داده و باعث استعفای کارمندان شایسته شان می شوند.

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.9 رفتار ناپسند مدیران که باعث استعفای کارمندان خوب می شود
برچسب ها : مدیران ,باعث ,کارمندان ,استعفای ,استعفای کارمندان ,باعث استعفای ,باعث استعفای کارمندان

رهبری سازمان

:: رهبری سازمان

رهبری یکی از پنج وظیفه اصلی مدیران محسوب می‌شود. رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به‌نحوی که آنها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند. برخی از صاحب‌نظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران قلمداد می‌کنند. درحالی‌که در مقابل، برخی، رهبری را بسیار فراتر از مدیریت می‌دانند و معتقدند که رهبران سازمان‌ها الزاماً مدیران سازمان‌ها نیستند.
رهبری در یک سازمان، نقشی است که وظیفه آن عبارت است از:
•    تبیین کردن چشم‌انداز سازمان  
•    به اشتراک گذاشتن آن به‌نحوی که افراد مشتاقانه برای رسیدن به آن مشارکت کنند
•    فراهم کردن اطلاعات، دانش و متدهای مورد نیاز برای دسترسی به آن
•    ایجاد تعادل بین منافع متعارض ذی‌نفعان سازمان

 

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.رهبری سازمان
برچسب ها : سازمان ,مدیران

هفتمین جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

:: هفتمین جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

در پی برگزاری 6 جشن از سری جشن‌های کانون جوانه‌های بانک ملی ایران، هفتمین جشن اعضای فعال این کانون با حضور 1500 نفر از کودکان و نوجوانان عضو این کانون به همراه خانواده‌های آنها در شهر تبریز برگزار شد.
در این مراسم گروه عموهای فیتیله‌ای و گروه‌های هنری استان آذربایجان شرقی به هنرنمایی پرداخته و فضایی شاد، صمیمی و مسرت بخش را برای کودکان و نوجوانان خلق کردند.
استان آذربایجان شرقی در میان سایر استانها با تعداد بیش از 65 هزار نفر عضو، بیشترین کاربر فعال را به خود اختصاص داده و از لحاظ آماری موفق‌ترین استان در جذب و عضو‌گیری کودکان و نوجوانان در سایت کانون جوانه های بانک ملی ایران است.
 این کانون تاکنون اقدامات متعددی نظیر برگزاری چند جشن استانی در مشهد، شیراز، ارومیه، تهران، شهرکرد و گرگان، برگزاری جشنواره خاطره‌نویسی، حضور در نمایشگاه‌های مرتبط با کودکان و… را جهت فرهنگ‌سازی مفاهیم اقتصادی و بانکی برای کودکان و نوجوانان انجام داده است.
کانون جوانه‌های بانک ملی ایران با هدف آموزش مفاهیم اقتصاد، پول، سرمایه و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات نوین بانکی به کودکان و نوجوانان از سال 1392 راه‌اندازی گردیده و در کنار ترغیب آنها به استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی، شرایط بهره‌مندی از تسهیلات خرد جهت برطرف نمودن برخی نیازهای نوجوانان عزیز را فراهم می‌آورد.
 کودکان و نوجوانان برای عضویت در کانون جوانه های بانک ملی ایران و بهره مندی از جوایز متنوع آن می توانند، به نشانی اینترنتی http://kids.bmi.ir مراجعه نمایند.

 

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.هفتمین جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی برگزار شد
برچسب ها : کانون ,نوجوانان ,کودکان ,بانک ,استان ,شرقی ,آذربایجان شرقی ,کانون جوانه‌های ,استان آذربایجان ,جوانه‌های بانک ,کانون جوانه

بنياد كودك اروميه

:: بنياد كودك اروميه

دیدن کودکان و نوزادان روی تخت بیمارستان صحنه ای بس ناراحت کننده است اما شاید صحنه دیدن خانواده کودک بیمار که توانایی مالی کافی ندارد دردآورتر باشد... بیمارستانهای تبریز هر روز با مراجعه چنین خانواده هایی مواجهند. خانواده هایی که به علت عدم تمکن مالی در حیاط بیمارستان یا پارکهای مجاور به امید بهبودیافتن فرزندشان با مشقت روز را به شب و شب را به روز پیوند می دهند....

 

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.بنياد كودك اروميه
برچسب ها : خانواده ,خانواده هایی

هشدار

:: هشدار

بانک ملّی ایران طی اطلاعیه‌ای درخصوص کلاهبرداری افراد سودجو از طریق ارسال پست‌های الکترونیکی مشکوک از مبادی نامعتبر و وعده اعطای تسهیلات هشدار داد. لذا با توجه به امکان وجود بدافزار در فایل‌های مذکور و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان مالی، در صورت دریافت پست الکترونیکی مشکوک از پاسخ دادن و یا باز نمودن فایل‌های پیوست آنها خودداری نمایید.

پ.ن: هوشیار باشید و توصیه های پلیس فتا و مبادی رسمی بانک ها را جدی بگیرید...

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.هشدار
برچسب ها : الکترونیکی مشکوک

هفتمین جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

:: هفتمین جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

در پی برگزاری 6 جشن از سری جشن‌های کانون جوانه‌های بانک ملی ایران، هفتمین جشن اعضای فعال این کانون با حضور 1500 نفر از کودکان و نوجوانان عضو این کانون به همراه خانواده‌های آنها در شهر تبریز برگزار شد.
در این مراسم گروه عموهای فیتیله‌ای و گروه‌های هنری استان آذربایجان شرقی به هنرنمایی پرداخته و فضایی شاد، صمیمی و مسرت بخش را برای کودکان و نوجوانان خلق کردند.
استان آذربایجان شرقی در میان سایر استانها با تعداد بیش از 65 هزار نفر عضو، بیشترین کاربر فعال را به خود اختصاص داده و از لحاظ آماری موفق‌ترین استان در جذب و عضو‌گیری کودکان و نوجوانان در سایت کانون جوانه های بانک ملی ایران است.
 این کانون تاکنون اقدامات متعددی نظیر برگزاری چند جشن استانی در مشهد، شیراز، ارومیه، تهران، شهرکرد و گرگان، برگزاری جشنواره خاطره‌نویسی، حضور در نمایشگاه‌های مرتبط با کودکان و… را جهت فرهنگ‌سازی مفاهیم اقتصادی و بانکی برای کودکان و نوجوانان انجام داده است.
کانون جوانه‌های بانک ملی ایران با هدف آموزش مفاهیم اقتصاد، پول، سرمایه و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات نوین بانکی به کودکان و نوجوانان از سال 1392 راه‌اندازی گردیده و در کنار ترغیب آنها به استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی، شرایط بهره‌مندی از تسهیلات خرد جهت برطرف نمودن برخی نیازهای نوجوانان عزیز را فراهم می‌آورد.
 کودکان و نوجوانان برای عضویت در کانون جوانه های بانک ملی ایران و بهره مندی از جوایز متنوع آن می توانند، به نشانی اینترنتی http://kids.bmi.ir مراجعه نمایند.

منبع : .: كارمند بانک ملی ایران :.هفتمین جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی برگزار شد
برچسب ها : کانون ,نوجوانان ,کودکان ,بانک ,استان ,شرقی ,آذربایجان شرقی ,کانون جوانه‌های ,استان آذربایجان ,جوانه‌های بانک ,کانون جوانه